HMC engineering system s.r.o. > Automatizace a mechanizace > Držáky a systém pro manipulaci s držáky plastových dílů při pokovování

Pro zákazníka byly navrženy a vyrobeny držáky a systém pro manipulaci s držáky plastových dílů při pokovování. Systém, oproti dosavadnímu řešení, snižuje zmetkovitost a usnadňuje manipulaci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komplexní strojírenské řešení
=
Vaše správná volba