HMC engineering system s.r.o. > Automatizace a mechanizace > Elektrický pohon sloupového jeřábu

Pro zákazníka byl navržen a vyroben elektrický pohon sloupového jeřábu. Zákazník tím docílil zvýšení bezpečnosti obsluhy odstraněním setrvačných sil.

Komplexní strojírenské řešení
=
Vaše správná volba