HMC engineering system s.r.o. > Automatizace a mechanizace > Systém pro manipulaci s přípravky a jejich skladování

Pro zákazníka  byl navržen a vyroben systém pro skladování a převoz přípravků mezi výrobní linkou a skladovacími regály. Celý systém je vybaven jednoduchým naváděcím zařízením, které vždy snadno navede manipulační vozík na správnou pozici při přemisťování přípravku u výrobní linky i skladovacího regálu. Regály jsou vyrobeny pro možnost samostatného umístění při případných dalších změnách na rozmístění výrobního zařízení. Manipulaci s přípravky o hmotnosti 80kg může bez rizika pracovního úrazu snadno provádět pouze jeden pracovník.

Komplexní strojírenské řešení
=
Vaše správná volba