Pro zákazníka byl, včetně instalovaného software, navržen a vyroben tester led modulů svítilen automobilů. Tester na základě zadaných údajů, po načtení kódu modulu čtečkou a spuštění měřícího cyklu obsluhou, provede měření modulu. Jednotlivé boxy zařízení jsou po čas měření modulu uzamčeny a obsluha přes průzor vybavený filtrem, zamezujícím oslnění, kontroluje i svícení modulů. Podle výsledku shody měření uloží software výsledek měření a odešle jej do centrálního systému firmy, čímž je blokována případná možnost montáže neshodného modulu ve výrobním procesu.

Komplexní strojírenské řešení
=
Vaše správná volba