HMC engineering system s.r.o. > Automatizace a mechanizace > Zakládací přípravek pro svítilny

Podle požadavků zákazníka byl navržen a vyroben nový typ přípravku pro ukládání svítilen, k provedení pracovní operace při jejich výrobě.

Konstrukce přípravku znemožňuje kontakt pohledové plochy svítilny se zakládací plochou přípravku, čímž je dosahováno nižší zmetkovitosti výroby.

Komplexní strojírenské řešení
=
Vaše správná volba