HMC engineering system s.r.o. > Automatizace a mechanizace > Zařízení pro natavování svařované hrany

Pro zákazníka bylo navrženo a vyrobeno zařízení pro natavování svařovaných hran plastových dílů. Natavení se provádí pomocí topných spirál uložených v tepelně odolných matricích, jejich přiblížením k přípravkům se založenými plastovými díly. Celý proces je řízen a monitorován PLC jednotkou. Natavením hran jsou dstraněny otřepy vzniklé při vstřikovacím lití nepřesnostmi zavíracích hran tlakových forem. Zařízení umožňuje změnu zakládacích přípravků a matric s topnými spirálami při případné změně výroby dílů.

 

 

Komplexní strojírenské řešení
=
Vaše správná volba