Minimální přimazávání

VM1

Jedná se o přístroj určený k přesnému míchání stlačeného vzduchu s olejem. Lze použít k vnitřnímu i vnějšímu chlazení nástrojů. Přístroj je vybaven tlakovým zásobníkem oleje a velmi přesnou regulací tlaku i množství vzduchu i oleje. Hlavní využití přístroje spočívá v nasazení při dělovém vrtání. Přístroj dokáže pokrýt dělové vrtání v plném rozsahu 0,9mm-50mm vrtaného průměru. S použitím vhodného příslušenství může také sloužit jako zdroj velkého množství koaxiálních trysek sloužících k vnějšímu mazání nástrojů.

VM2

Jedná se o přístroj určený k přesnému míchání stlačeného vzduchu s olejem. Lze použít k vnějšímu i vnitřnímu chlazení nástrojů. Dávkování maziva zajišťuje pulsní maznice s přesně nastavitelným množstvím maziva.Přístroj je vybaven logickým ventilem, který umožňuje různé způsoby zapojení a nastavení funkce.Přístroj je schopen pracovat v pulsech kratších než 0,5sek.Logický ventil navíc umožňuje aktivní spojení přístroje se snímačem např. polohy vřetene.Např. při nasazení při operacích vrtání a závitování lze nastavit tak, že po obdržení signálu ze snímače polohy vřetene nejdříve dojde k ofouknutí třísek z nástroje a teprve poté k nadávkování potřebného množství maziva na nástroj.Toto řešení výrazně šetří množství spotřebovaného maziva a výrazně omezuje množství maziva rozprášeného v okolí stroje.
Přístroj je v základu vybaven koaxiální tryskou umožňující přesné směrování maziva. Koaxiální konstrukce trysky a proudění vzduchu maximálně omezuje rozprach maziva v okolí aplikace.

VM3.N

Jedná se o přístroj určený k přesnému míchání vzduchu s olejem určený k vnějšímu chlazení nástrojů.Přístroj je vybaven ejektorovou jednotkou, která zaručuje přesné dávkování maziva a díky absenci pohyblivých dílů teoreticky neomezenou životnost přístroje. Přístroj je v základu vybaven koaxiální tryskou umožňující přesné směrování maziva.Koaxiální konstrukce trysky a proudění vzduchu maximálně omezuje rozprach maziva v okolí aplikace.Přístroj je schopen pracovat ve spojení se snímačem např. polohy vřetene v pulsech větších než 0,5sek.

Komplexní strojírenské řešení
=
Vaše správná volba