HMC engineering system s.r.o. > Produkty > Zpětné zahlubování

Zpětné zahlubování


Autofacer je nástroj s automaticky výklopnými noži pro zpětné zahlubování. Vzhledem ke své produktivitě má nízkou pořizovací cenu (Například cena nástroje pro zpětné zahloubení pr. 26 za otvorem pr. 14 je kolem 40 000 Kč, a to včetně řezných destiček). Autofacer je naprosto spolehlivým řešením pro zpětné zahloubení.

 

Postup pro nástroj s aktivací čelním dotykem:


1. Vnitřní chlazení je vypnuté. Záhlubník při maximálních otáčkách 100 ot./min a pravé rotaci vřetene projede rychloposuvem otvorem, dokud se aktivujícím čelním kuželem nedotkne obrobku.

2. Čelní kužel je stlačen o 1,5 mm a je změněn smysl otáček vřetene. Nástroj vyklopí nůž do řezné polohy. V tuto chvíli je možné zapnout vnitřní chlazení.

3. Nástrojem se přijede rychloposuvem zpět k obráběnému povrchu.

4. Nástroj obrábí při doporučených řezných podmínkách a zpětném posuvu. Je doporučená krátká prodleva při dosažení požadované hloubky, aby povrch řezu byl hladký a čistý.

5. Snižte otáčky na 100/min. Nyní nástroj jede rychloposuvem vpřed tak, aby se dotkl čelem kuželu obrobku. V tuto chvíli je třeba vypnout vnitřní chlazení a změnit smysl otáček vřetene na pravé.

 

Postup pro nástroj s aktivací setrvačníkem:


1. Vnitřní chlazení je vypnuté, roztočte vřeteno ve směru hodinových ručiček na 300 až 800 ot./min. Nůž je zaklopený do nástroje. Poté projeďte s nástrojem otvorem v obrobku.

2. Proveďte reverzi otáček na 300 až 800 ot./min. Po sekundové prodlevě změňte otáčky na otáčky, které jsou doporučeny pro obrábění. Nůž se vyklopí a je připraven obrábět. Spusťte vnitřní chlazení.

3. Při zpětném posuvu obrobte požadované zahloubení. Pro začištění dna je doporučena krátká prodleva.

4. Vypněte chlazení a reverzujte otáčky. Tím dojde k zaklopení nože do nástroje. Rychloposuvem nástroj vytáhněte z otvoru.

Video ukázky

 

Komplexní strojírenské řešení
=
Vaše správná volba