Našim obchodním partnerům nabízíme možnost 3D měření na Třísouřadnicovém měřicím stroji WENZEL LH65 CNC X3M Premium.

LH 65 je přesný, dynamický a spolehlivý souřadnicový stroj. LH je universální a pružný stroj pro různé aplikace s revolučním designem. Nabízí vysokou mechanickou přesnost, perfektní ergonomii a dynamiku. Tato nová generace strojů je vybavena novým inkrementálním odměřováním extrémě oddolným proti nečistotám. Tím je docíleno přesného vyhodnocení polohy a stability při zachování vysoké rychlosti ve všech třech osách.

Výše zmíněné vlastnosti, inteligentní software, příslušenství a kompletní balíček služeb řadí tyto stroje do TOP pozice.

Vlastnosti a výhody:

  • shodný materiál ve všech třech osách při tepelném zatížení zajišťuje vnitřní přesnost nové generace LH
  • vysoké rozlišení pravítek zajišťuje precizní výsledky
  • přesný dotyk na volných tvarech a geometrických prvcích s inovativní technologií senzorů
  • inteligentní algoritmy a síťová technologie zajišťují velmi rychlý přenos objemných dat
  • vodicí dráhy osy X a Y jsou precizně chráněny před poškozením a znečištěním
  • inovativní pohonný systém a uložení všech os zajišťuje nízké opotřebení základního materiálu

Měřicí rozsah v osách X/Y/Z:   650 / 1000 / 500 mm

Využitelná plocha desky stroje v osách X/Y: 850 / 1700 mm

Neváhejte nás kontaktovat s Vaší poptávkou.

 

Komplexní strojírenské řešení
=
Vaše správná volba