Povlakování

Naše společnost nabízí svým zákazníkům nejen ostření nástrojů, ale také následné povlakování. Odpovídající povlak je volen podle oblasti použití konkrétního použití nástroje na daný materiál. Úzce spolupracuje s předními povlakovnami u nás. Jsme schopni povlakovat, případně leštit, jak monolitní HSS, HSSCo, tak TK nástroje, odvalovací frézy, rotační součásti, jako např. hřídele, ale také formy, tvářecí, postupové a střižné nástroje.

Výhody a hlavní přednosti:

 • vyšší produktivita a maximální ochrana proti opotřebení nástrojů
 • méně a menší velikost makročástic a tím lepší kluzné vlastnosti vrstev
 • jemnější a hladší vrstvy a tím lepší odolnost proti abrazi
 • kompaktnější vrstvy, jejich vyšší tvrdost a houževnatost
 • zvýšená adheze a tím možnost tloušťky a vrstvy v rozsahu přes 10 um
 • zvýšení životnosti nástrojů pro: obrábění – stříhání – tváření
 • zvýšení životnosti a spolehlivosti nástrojů

Používané typy povlaků:

TiN                                                                                                                                               TiCN                                                                                                                                         TiCC                                                                                                                                             AlTiN                                                                                                                                 AlTiSiN
AlTiN HARD
CrN
MDT
MDT+

a jejich varianty a kombinace …
nízkoteplotní procesy pod 200°

Velikost povlakovaných dílů:

průměr karuselu: 540mm
výška karuselu: 750mm (maximální výška povlakované součásti)
hmotnost: 80Kg (větší hmotnost na poptávku)

Neváhejte nás kontaktovat s Vaší poptávkou.

 

Dalšími důležitými faktory pro kvalitní nanesení povlaku jsou:

 • Čištění – k dispozici je plně automatická linka pracující s oddělenými mycími lázněmi
 • Předpříprava – pro optimální přípravu povrchů, které nejsou vhodné pro přímé zpracování v prostředí vakua (např. erodované nebo zoxidované povrchy) se provádí mikropískování
 • Odpovlakování – v případě vícenásobného navrstvení předchozích povlaků je žádoucí jejich odstranění. K dispozici jsou chemické, případně elektrochemické postupy, bez rizika poškození povrchů ocelových nebo tvrdokovových substrátů
 • Diagnostika – je využíván speciální optoelektronický systém pro případnou analýzu opotřebení nástrojů a rozbor vzniklých poruch

Komplexní strojírenské řešení
=
Vaše správná volba