Konkrétní zaměření auditu je v následujících oblastech obrábění:

 • analýza a řešení technických problémů při výrobě
 • technická příprava výroby
 • optimalizace řezných parametrů
 • optimalizace výrobních postupů
 • tvorba výkonových norem
 • racionalizace při obrábění těžkoobrobitelných materiálů
 • optimalizace strategií obrábění při programování NC a CNC obráběcích strojů
 • optimalizace drah nástroje při využití CAD/CAM systémů
 • správa a toku nástrojů
 • testování řezných nástrojů
 • analýza toku materiálu ve výrobě (toku obráběných materiálů)
 • Quality Management
 • zavádění progresivních technologií (vysokorychlostní obrábění – HSC, vysokoposuvové obábění – HFC, vysokoobjemové obrábění – HPM, apod.)
 • podpora výroby při zavádění nových výrobků a změnách
 • navrhování zlepšení (Lean manufacturing)
 • podpora testování výrobků u zákazníka
 • a další dle domluvy

Komplexní strojírenské řešení
=
Vaše správná volba