HMC engineering system s.r.o. > Výroba a výrobní kooperace

Specializujeme se na výrobní kooperace ve strojírenství, které zajišťujeme ve spolupráci s českými strojírenskými podniky. Do strojírenské výrobní kooperace patří např. výroba rotačních součástí, výroba ojnic, kulových ventilů, hřídelí, dělení materiálů, výlisky, obrobky, výkovky, svařence, plastové díly, plechové díly a další.

Doplňující informace:

Nabízené kooperace ve strojírenství jsou široké, vzhledem k širokému spektru strojů, což umožňuje flexibilitu a optimalizaci vůči požadavkům zákazníků.

Charakter kooperací:

  • výroba dílu, podle dokumentace zákazníka
  • výroba konstrukčního celku, podle dokumentace zákazníka
  • provedení operace na rozpracovaném dílci
  • vývojové a konstrukční práce

Komplexní strojírenské řešení
=
Vaše správná volba